Det er mange gode grunner til å sykle,

den viktigste er nok økt livskvalitet.

 

Når tidligere vicepresident Al Gore i USA og FNs Klimapanel fikk Nobels Fredspris i 2007 var dette klar tale - miljødebatten kom øverst på dagsordenen hos politikere og ledere verden over!


Det hersker ingen tvil om at sykkelen er det mest energieffektive og miljøvennlige transportmiddelet som finnes, og en av vår tids største oppfinnelser. Sykler vi mer gjør vi samtidig hverdagen bedre for oss selv og resten av samfunnet. Her er noen av effektene sykling gir:


•  Man kommer i bedre fysisk form

•  Man orker mer

•  Man forebygger sykdom ved generell bedre helse

•  Man kan lindre depresjon og utvikle et optimistisk livssyn

•  Man bidrar til et grønnere og sunnere samfunn

•  Man bidrar aktivt i kampen mot global oppvarming

•  Jo flere vi er som sykler, jo mere hensyn må politikere, veimyndigheter og
   næringsliv ta når det gjelder å legge forholdene til rette for oss.


Vi står overfor enorme utfordringer i kampen mot forurensing og global oppvarming. Det er gjort grundige undersøkelser som viser at sykkelen kan bli katalysatoren for å løse mange samfunnsmessige problemer. Fedme er et økende problem i hele den vestlige verden og spesielt i USA. Siden 1960-tallet har gjennomsnittsvekten for barn mellom 6 - 11 år gått opp med 5.5 kg, mens gjennomsnittsvekten for voksne menn og kvinner over 20 år har økt med nesten 12 kg! Disse tallene er ikke så forskjellige fra europeiske undersøkelser - så det er nok å ta fatt på!


Sykkelen har vært her så lenge vi kan huske. Allikevel bruker vi den alt for lite. Etter 2. verdenskrig har vi gradvis erstattet fysisk aktivitet med bruken av maskiner. Vi har alle en eller annen mekanisk innretning for nær sagt ethvert formål. Noen maskiner er veldig nyttige, mens andre er totalt overflødige. Overflødige, fordi de i et større perspektiv gjør oss slappe, fantasiløse og dumme.


Sykle mer. Mye mer!

Hvorfor sykle?