Det er lov å tenke selv - det er
ikke kun forbeholdt vitenskapen.

 

Klimakonferansen i København i desember 2009, ble en fiasko. Sett ut fra det faktum at vi kun har veldig kort tid til å snu den globale oppvarmingen før situasjonen blir irreversibel. The point of no return!


Befolkningene i mange av verdens land hadde store forventninger til utfallet av klimakonferansen. Der skulle statsledere fra nær sagt alle verdens nasjoner forhandle seg fram til en avtale som skulle redde planeten.


Nå er det slik at politikk på høyeste nivå, og internasjonal økonomi og industri henger uløselig sammen. Folk som vet hvordan disse mekanismene fungerer, hadde heller ikke de helt store illusjoner om utfallet av klimakonferansen. Samtidig vet de også at revolusjoner som skal skape radikale forandringer i et samfunn, ikke kommer ovenfra. Revolusjoner har alltid startet nedenfra - fra grasrota. Det er vi - du og jeg - som må ta tak i situasjonen. Fordi, det er summen av alle de små tiltakene som skaper de store forandringene.


I 2004 genererte trafikkkorker verden over 7 milliarder timers forsinkelse for næringsliv og enkeltpersoner. Det tilsvarer drivstofforbruk på mer enn 18 milliarder liter, mens folk venter i køer!
Denne tendensen er økende. Dertil kommer at biler står for mellom 60-70% av luftforurensingen i alle våre byer.Det er flere gode grunner til å være kritisk til utviklingen i vårt moderne samfunn. > Les mer her

Global oppvarming - ditt og mitt ansvar